Výsledky vyhledávání | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. http://tritius.mup.cz/search/index-item/rss?id=130444&value=Mednarodni%20spori&ticketId=-7 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Mednarodni spori Guyana Essequiba : venezuelsko-guyanský spor o problematický region Kmošena, Jakub Jak (ne)rozmrazit konflikt: Náhorní Karabach po rusko-gruzínské krizi 2008 Jančárková, Taťána Mezinárodní soudnictví v kontextu pokojného řešení mezinárodních sporů [rukopis] = International courts and tribunals in the context of peaceful settlement of international disputes Pícha, Aleš, [absolvent], 4096 Mezinárodní právo veřejné Seidl-Hohenveldern, Ignaz, 1918- Mezinárodní právo veřejné : zvláštní část Potočný, Miroslav, 1925-2001 Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou David, Vladislav, 1927-2014 Vývoj mezinárodního práva a jeho role : od starověku po současnost = Development of international law and its role : from ancient times to the present Batelková, Petra, [absolvent], 6562 Stálí členové Rady Společnosti národů a proměny mezinárodního systému ve 20. a 30. letech XX. století = Permanent members of the League of Nations Council and transformation of international system during 1920s - 1930s period Hájek, Petr, [absolvent], 9550 Pokojné prostředky řešení mezinárodních sporů = Peaceful Settlement of International Disputes Jurníková, Barbora, [absolvent], 13360 Čínsko-vietnamské vzťahy od roku 2010 = Sino-Vietnamese relations since 2010 Antožyová, Juliana, [absolvent], 18792 Mezinárodní spor o Falklandy = Falklands as International Dispute Strachota, Jan, [absolvent], 18093 Mezinárodní právo veřejné Seidl-Hohenveldern, Ignaz, 1918- Region Baltického moře jako regionální bezpečnostní komplex = Baltic Sea Region as Regional Security Complex Shcherbakova, Ekaterina, [absolvent], 10756 Obchodní spory mezi USA a EU = Trade disputes between the U.S. and the EU Busta, Lukáš, [absolvent], 13656 Czech (& Central European) yearbook of arbitration®. Volume VI, 2016, Rights and duties of parties in arbitration Úvod do mezinárodního práva veřejného Scheu, Harald Christian, 1969-