Výsledky vyhledávání | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. http://tritius.mup.cz/search/index-item/rss?id=86985&value=antropologie%20teoretick%C3%A1%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: antropologie teoretická [o] The Best of anthropology today Benthall, Jonathan Normy chování hinduistických žen a jeho reflexe ve vybraných publikacích [rukopis] = The Norms of behaviour of hindu women and its reflection in selected publications Kalusová, Jaroslava, [absolvent], 7407 Anthropology : a beginner's guide Hendry, Joy, 1945- Designs for an anthropology of the contemporary Rabinow, Paul Structure and function in primitive society : essays and adresses Radcliffe-Brown, A. R. (Alfred Reginald), 1881-1955 Lévi-Strauss a strukturální antropologie Wiseman, Boris Ruth Benedictová a její pojetí kulturního determinismu Skočíková, Nikol, [absolvent], 3132 Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru Průcha, Jan, 1934- Vizuální antropologie : kultura žitá a viděná Panoráma biologické a sociokulturní antropologie : modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. 17, Občanská společnost: Minulost - současnost - budoucnost Dohnalová, Marie, 1955- Slovník antropologie občanské společnosti Dohnalová, Marie, 1955- Antropologie a problémy moderního světa Lévi-Strauss, Claude, 1908-2009 Cultural anthropology : global forces, local lives Eller, Jack David, 1959- The Living house : an anthropology of architecture in South-East Asia Waterson, Roxana Handbook of methods in cultural anthropology Bernard, H. Russell (Harvey Russell), 1940- Přehled antropologických teorií kultury Soukup, Václav, 1957- Tělesné postižení jako fenomén i životní realita : diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení Novosad, Libor, 1959- Social and cultural anthropology : the key concepts Rapport, Nigel, 1956- Postsocialist Europe : anthropological perspectives from home Anthropological insights for the study of security : cases in national threats over social media usages in Indonesia Ramadhan, Dani Mohammad