Výsledky vyhledávání | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. http://tritius.mup.cz/search/index-item/rss?id=89748&value=multietnick%C3%A1%20v%C3%BDchova%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: multietnická výchova [o] Intercultural learning Gillert, Arne Guides for intercultural teaching activities Trainig teachers in intercultural education? : the work of the Council for Cultural Co-operation (1977-83) Rey, Micheline Multikulturní kompetence studentů pomáhajících profesí Hladík, Jakub, 1980- Intercultural learning for human rights : seminar held in Klagenfurt, Austria 28-30 October 1991 Rada Evropy The Case for intercultural education Perotti, Antonio Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti : [sborník příspěvků z 13. ročníku Letní školy pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd konané ve dnech 20.-24. srpna 2006 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci] Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti Olomouc, Česko) Multikulturní výchova : teorie - praxe - výzkum Průcha, Jan, 1934- Migrace, tolerance, integrace II : sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 20. a 21. září 2005 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě Migrace - tolerance - integrace Opava, Česko) Sborník příspěvků - multikulturalita a menšiny v evropském kontextu : 1. mezinárodní konference, 27.-28. listopad 2008, Liberec Intercultural learning T-kit Gillert, Arne Human diversity in education : an intercultural approach Cushner, Kenneth H. Pedagogika pro učitele Vališová, Alena, 1954- Handbook of intercultural training Bennett, Milton J Interculturalism and education : Seminar Held in Madrid on 12 and 13 May 1987 Olmos, Arlette Policies and practices for teaching sociocultural diversity : report on the survey on initial education of teachers in sociocultural diversity Arnesen, Anne-Lise T-Kit on training essentials Buldioski, Goran Role vietnamské minority v drogové problematice v ČR = Role of the Vietnamese minority in the drug issue in the CR Kešnerová, Petra, [absolvent], 15731 Vnímání a postavení národnostních menšin v ČR po roce 1993 Cingelová, Gabriela, 1973- Rethinking the borders in Latin America and the clash of social imaginaries : the impact of intercultural universities in indigenous autonomy Erdösová, Zuzana, 1984-