Výsledky vyhledávání | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. http://tritius.mup.cz/search/index-item/rss?id=96054&value=m%C4%9Bnov%C3%BD%20kurz%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: měnový kurz [o] Možnosti zajištění kurzového rizika na devizovém trhu [rukopis] = Instruments for hedging against exchange risk Carbol, Jiří, [absolvent], 7615 Globalizing capital : a history of the international monetary system Eichengreen, Barry J., 1952- Exchange rates and inflation Dornbusch, Rudiger, 1942-2002 Mezinárodní měnový a finanční systém : [Určeno] pro stud. Fak. mezin. vztahů VŠE Praha Čapek, Aleš Charakteristika a organizace devizového trhu [rukopis] = Charakterization and organization of the foreign exchange market Jansová, Aneta, [absolvent], 9007 Mezinárodní ekonomie Neumann, Pavel, 1956- Mezinárodní finance Durčáková, Jaroslava, 1941- Faktory ovlivňující vývoj měnového kurzu [rukopis] = Factors affecting the exchange rate Goldner, Elizaveta, [absolvent], 10850 Brettonwoodský měnový systém = The Bretton Woods monetary system Kopecká, Lenka, [absolvent], 14353 Oslabení kurzu měny může předejít deflaci. Příklad intervence ČNB v listopadu 2013 = Weakening of the exchange rate can prevent deflation. The Example of the CNB intervention in November 2013 Glatsunova, Anna, [absolvent], 14262 Interní metody zajištění kurzového rizika = Internal methods of exchange rate hedging Otoupal, Vilém, [absolvent], 14042 Technická analýza měnového kurzu = Technical analysis of the exchange rate Brožová Kekič, Maja, [absolvent], 5206 Rubl ve stínu „války měn“ Svoboda, Karel, 1979- Česká národní banka: měnový kurz jako nástroj měnové politiky = Czech National Bank: The exchange rate as a monetary policy instrument Růžičková, Kristýna, [absolvent], 22157 Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách = The Exchange rate as an instrument at zero interest rates Jungwirthová, Klára, [absolvent], 22086 Exchange rate forecasting and exchange rate analysis in selected country Kholod, Sofiia, [absolvent], 17366 Úloha České národní banky při ovlivňování kurzu české koruny Polnická, Jana, [absolvent], 1274 Cesta Kazachastánu Nazarbajev, Nursultan Abiševič, 1940- Komparace systémů měnových kurzů [rukopis] = Comparison of exchange rate regimes Štika, Ondřej, [absolvent], 7911 Úloha České národní banky při ovlivňování kurzu české koruny [rukopis] = The Role of the Czech national bank in influencing the exchange rate of the Czech koruna Pěnkava, Jiří, [absolvent], 11589