Výsledky vyhledávání | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. http://tritius.mup.cz/search/rss?q=%20automobilov%C3%BD%20pr%C5%AFmysl Výsledky vyhledávání Automobilový průmysl v zemích V4 = The Automotive Industry in the V4 Countries Klacek, Josef, [absolvent], 7735 Obchodní podmínky mezi ČR (EU) a ČLR zaměření na automobilový průmysl Pařík, Miroslav, [absolvent], 1603 Automobilový průmysl v České republice a na Slovensku = Automotive industry in the Czech Republic and Slovakia Šenkyřík, David, [absolvent], 19609 Světový automobilový průmysl - případová studie koncernu Volkswagen a Škoda Auto = The Global automotive industry - case study of Volkswagen group and Škoda auto Foit, Radek, [absolvent], 16717 Světový průmysl - odvětvové a územní změny Kasparová, Tereza, [absolvent], 949 Financial analysis of Škoda company = Financial analysis of Škoda company Kalinina, Ksenia, [absolvent], 14652 Elaphe : driving the development of electric vehicles Nurton, James Competitiveness of the European automobile Industry in the global context Vošta, Milan, 1962- Konkurenceschopnost automobilového průmyslu: komparace vybraných zemí OECD = Competitiveness of Automobile Industry: Comparison of Selected OCED Countries Koutská, Hana, [absolvent], 21412 Positioning tahačů v mezinárodní dopravě na českém trhu = Positioning of truck tractors in international transport under Czech market conditions Mikšů, Šárka, [absolvent], 14520 Analýza marketingové komunikace vybraných značek v oblasti automotive na českém trhu = Marketing communication analysis of selected automotive brands on Czech market Vyskočilová, Denisa, [absolvent], 20829 Vplyv krízy na automobilový priemysel so zameraním na francúzsky automobilový priemysel Nagy, Dávid, [absolvent], 24421 Analýza rizik financování v automobilovém průmyslu = Financial risks analysis in automotive industry Kracíková, Mariana, [absolvent], 18842 Analýza marketingové komunikace značky ŠKODA AUTO = Analysis of marketing communication ŠKODA AUTO Hrušková, Michaela, [absolvent], 13116 Prodej nových vozů v Ruské federaci se zaměřením na společnost ŠKODA AUTO a.s. = Sales of new vehicles in Russian Federation focused on ŠKODA AUTO a.s. Šubrt, Oldřich, [absolvent], 17150 The Contribution to the study of the development and transformation of American society in the 1920s [rukopis] = Příspěvek ke studiu vývoje a proměn americké společnosti ve 20. letech 20. století Železná, Lenka, [absolvent], 9075 Management změn : aplikace ve vybrané společnosti = Change management : application in concrete company Hajšmanová, Jarmila, [absolvent], 11313 Dopad emisních limitů automobilů na rozvoj automobilového průmyslu = The Impact of Emission Limits on Automotive Industry Development Bubeníček, Lukáš, [absolvent], 25255 Behaviour of the market for electric cars in the business cycle Huynh, Hieu, [absolvent], 23484 The production and exports of a cars in the business cycle of Germany = The production and exports of a cars in the business cycle of Germany Özer, Sinan, [absolvent], 16460